На 2018-2019 навчальний рік 

1.     Продовжити роботу по патріотичному вихованню в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку.

2.     Удосконалювати організацію фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку.

3.     Формувати мовленнєві вміння і навички через різні види діяльності з використанням інноваційних технологій.