Інклюзія – це політика і процес, що дає можливість усім діям брати участь у всіх програмах.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що грунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та право навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психо-фізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього та дошкільного закладів.

Аналіз закордонної практики свідчить, що інклюзивна освіта передусім є можливістю для дітей з нерізко вираженими вадами психофізичного розвитку. Це, зокрема, окремі форми затримки психічного розвитку, певні мовленнєві відхилення, зниження слуху чи зору, нескладні опорно-рухові вади, порушення емоційно-вольової сфери.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Як допомогти такій дитині і вчасно надати допомогу Ви зможете дізнатися, прочитавши статтю Інни Горбенко “Запроваджуємо інклюзивне навчання: з чого розпочати.”

Журнал Практика управління дошкільним закладом №9 2018р.